Κεντρική σελίδα
Επικοινωνία
Χάρτης ιστοτόπου
 
Η Εστία
Διακρίσεις
Διοικητική οργάνωση
Ευεργέτες
Διατελέσαντες πρόεδροι
Δραστηριότητες
Εκδηλώσεις
Εκδρομές
Βιβλιοθήκη
Μουσεία
Πινακοθήκη
Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων
Επικοινωνία
   

Η Εστία ::

Η Εστία Νέας Σμύρνης ιδρύθηκε το έτος 1930 από Έλληνες Μικρασιάτες πρόσφυγες. Είναι Σωματείο, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με έδρα τη Νέα Σμύρνη Αττικής.

Η αποστολή της Εστίας είναι: η συλλογή, μελέτη και περίσωση του εθνικού, πνευματικού, ιστορικού, λαογραφικού και γλωσσικού πλούτου του Ελληνισμού της Μικράς Ασίας, του Πόντου , της Ανατολικής Θράκης και της Κωνσταντινουπόλεως, που εκριζώθηκε από τις μικροεστίες του. Η πνευματική, καλλιτεχνική και εκπολιτιστική εξύψωση και ψυχαγωγία των μελών και φίλων. Η ανάπτυξη μορφωτικής και κοινωνικής δράσεως και η διατήρηση, η προβολή και η μετάδοση στις επερχόμενες γενεές της μνήμης και της Ιδέας, των πέρα του Αιγαίου Αλησμόνητων Πατρίδων και γενικότερα του Πνευματικού και Ιστορικού Μεγαλείου της Ελλάδος.

Το όραμα της Εστίας είναι να αποτελέσει κέντρο κοινωνικό του πολίτη, ώστε δια της επαφής του με τον εν γένει χώρο και τις δραστηριότητες του και επιπλέον μέσω του Πνευματικού και Καλλιτεχνικού θησαυρού που διαθέτει, να γίνει κοινωνός τόσο της Μικρασιατικής , όσο και της εν γένει Ελληνικής Ιδέας.

 
 
Φωτογραφίες
 
 
ΕΣΤΙΑ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ © 2007 - 16
created by Nidus